Fødselsdage
fødselsdage på fars side.
fødselsdage på fars side.
  Fødselsdage    
Kode. Navn Født Død
1 Hans 13/11  1900 28/9 1955
2 Ole 7/3 1902 18/7 1985
3 Ane Birgitte  30/8 1903 7/12 1982
4 Dreng dødfødt 19/2 1906 19/2 1906
5 Bolette Margrethe 3/5 1907 11/4 1992
6 Signe 17/7 1910 16/7 1996
7 Gustav 10/2 1912 16/2. 2000
11 Nelly Marie 3/4 1928  
12 Anna Petrea 8/5 1930  
13 Krista Inga 31/7 1934  
14 Alma Rosa 4/10 1937  
15 Naomei Irmelin 1/4 1953  
21 Else Marie 3/10 1938  
22 Kristian Vagn 22/8 1940  
23 Christian Peter 23/11 1946   6/7 2010
31 Irma 27/2 1925  
51 Henny Kirstine 17/4 1931 18/10 1978
52 Anne Marie 8/8 1932 6/6. 2000
53 Alfred 15/2 1934 11/7 1993
54 Niels Peder 16/3 1936  
55 Kristian 11/1 1938  
56 Gunnar 18/7 1940  
57 Gerda 31/3 1945  
58 Egon 22/5 1947  
61 Alice 17/2 1944  
62 Tonny 14/4 1950  
71 Hardy 31/3 1940  17/10 2009
72 Tage 14/8 1942  
73 Thordis 23/10 1943  
74 Herman 9/8 1949  
75 Anna Meta 19/8 1951  
76 Ida 23/8 1952  
111 Inger Runge 20/11 1946  
112 Jim Buhl 18/10 1951  
121 Elva Rauhe 23/9 1951  
122 Hans August 30/5 1956  
131 Sten-Ove 5/11 1955  
132 Britha 22/10 1957  
133 Leo 7/12 1959  
134 Allis 21/9 1961  
135 Rudi 7/12 1965  
141 Bjarne Berg 16/8 1956  
142 Anni Berg 22/11 1962  
143 Dan Berg 6/3 1965  
151 Brian Engbjerg 4/10 1974  
152 Marianne Engbjerg 14/4 1978  
211 John 1/5 1961  
212 Allan 14/5 1862  
213 Brian 15/2 1964  
214 Helle 29/7 1965  
221 Jan 13/12 1967  
222 Jette 5/9 1970  
223 Tommy 4/4 1973  
231 Winnie 28/4 1974  
232 Mette 22/7 1976  
311 Lone 19/12 1958  
312 Erling 18/8 1948  
511 Eigil 5/3 1950  
512 Joan Anette 23/1 1953  
521 Birgit 22/8 1952  
522 Johnny 19/12 1953  
541 Alice 5/7 1961  
542 Bjarne 29/12 1963  
543 Henning 26/1 1966  
544 Peter 4/12 1967  
561 Kim 3/4 1962  
562 Ole 6/10 1963  
563 Jan Steen 17/8 1965  
564 Keld Ivan 23/10 1968  
571 Bettina 4/10 1968  
572 Lars 9/5 1983  
581 Claus Jørgen 31/7 1970  
582 Martin 28/3 1977  
583 Maiken 2/7 1981  
611 Marianne 17/3 1967  
612 Lene 17/4 1971  
613 Gitte 27/6 1973  
711 Claus 17/6 1966  
712 Benny 3/7 1970  
721 Steen Strægård 2/3 1965  8/7 2013
722 Tina Høj 14/5 1968  
723 Pia Høj 28/4 1970  
731 Carsten Høj 28/11 1964  
732 Bjarne Høj 11/3 1968  
733 Helle 3/2 1969  
741 Mimmi 3/10 1972  
742 Uffe Høj 30/5 1974  
741 Mimmi 3/10 1972  
742 Uffe Høj 30/5 1974  
751 Richard Debel 29/9 1972  
752 Lena Debel 20/12 1975  
753 Marianne Debel 20/4 1981  
761 Erik Lykkegård 4/5 1974  
762 Linda Lykkegård 8/12 1977  
1111 Klaus 1/8 1976  
1112 Lars 7/8 1980  
1121 Camilla Runge 6/1 1978  
1122 Morten Runge 24/10 1981  
1211 Maiken Rauhe 19/9 1974  
1212 Mette Rauhe 7/11 1978  
1311 Stefan 8/6 1986  
1312 Nikulaj 1/11 1993  
1321 Sara 9/5 1986  
1322 Katja 11/12 1988  
1331 Lisa 11/1 1988  
1341 Anja 19/12 1982  
1342 Heidi 29/5 1985  
1351 Micha 20/7 1992  
1411 Nicolaj Berg 7/8 1993  
1421 Lykke 23/9 1986  
1422 Lasse 17/1 1989  
1423 Mette Berg Bloch 1/8 1993  
2111 Rasmus 6/1 1990  
2112 Nanna 18/10 1992  
2121 Kasper 6/1 1995  
2122 Stefan 30/1 1999  
2131 Anders 21/10 1996  
2141 Stine 6/2 1993  
2142 Katrine 29/11 1995  
2221 Mikkel 1/11 2001  
2231 Maria 1/11 2002  
2232 Jonas 7/5 2006
       2321  Matilda 25/7 2003  
2322 Jonas   4/2 2005  
3111 Henriette L. 24/1 1974  
3112 Marlene L. 3/6 1975  
3121 Kristian 28/12 1990 28/12 1990
3122 Vibe Henriette 24/1 1992  
3123 Lin Henriette 15/6 1995  
5111 Tina 18/10 1972  
5112 Jane 1/9 1975  
5113 Jesper 31/10 1985  
5114 Mia 25/11 1988  
5121 Maiken 26/7 1973  
5122 Britta 12/6 1975  
5123 Torben Dam 8/5 1980  
5211 Michael 8/7 1970  
5212 Kenneth 9/11 1971  
5221 Anette 17/9 1975  
5222 Lasse 11/4 1981  
5411 Klaus 9/12 1981  
5412 Tina 8/7 1984  
5413 Kim 17/9 1988  
5421 Pernille 10/9 1988  
5422 Heidi 10/9 1988  
5423 Brian 10/4 1992  
5431 Jacob 5/1 1990  
5432 Anja 26/9 1991  
5433 Mette 26/8 1994  
5441 Michael 10/9 1993  
5621 Mia Rieder 18/8 1991  
5622 Lisa Rieder 8/2 1993  
5623 Anja Rieder 12/9 1995  
5631 Louise 24/6 1985  
5632 Morten Steen 27/7 1987  
5633 Kamilla 22/9 1989  
5711 Marc 30/1 1991  
5712 Emma Marie 17/6 1994  
6111 Anne Linde 15/6 1993  
6112 Louise 17/8 1996  
7111 Christian 26/8 1988  
7112 Christina 17/12 1990  
7113 Charlotte Kristiansen  01/06 1997  
7121 Joachim Kristiansen  18/04 1997  
7122 Michael Kristiansen   12/06 1999  
7221 Anders Stig Høj 10/3 1992  
7222 Anne Dorthe Høj 21/1 1994  
7223 Magnus Høj 12/11 1996  
7231 Mads Høj Nielsen   12/11 1997  
7232 Mathias Høj Nielsen  21/07 2003  
7311 Stine 7/4 1986  
7312 Mai Høj 8/8 1988  
7313 Lea Høj 8/8 1988  
7321 Malte Ohrt 30/9 1994  
7331 Claus Nordborg 24/11 1991  
7411 Rikke Helen Pedersen  14/10 1995  
7412 Morten Brook Pedersen   22/01 1999  
7521 Jack Debel Rasmussen  22/12 2000  
7522 Tais Debel Rasmussen  21/11 2003  
7621 Rasmus Lykkegaard Lauridsen  12/03 2002  
7622 Robin Lykkegaard Lauridsen 31/07 2004  
       2321  Matilda 25/7 2003  
2322 Jonas   4/2 2005  
     31121 Joshua 17/08 2004  
       
       
       
       
       
       
  Nr. 7    
  Nr. 71= Nr. 7 s. første fødte    
  Nr. 711= Nr.71 s. første fødte    
  Nr. 7111= Nr.711 s. første fødte    
  NR. 73= Nr. 7 s. tredie fødte    
  Nr. 222= Nr. 22 s. anden fødte    
       
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE