Pantebogsattest 1880
Pantebogsattest.

Ifølge Skøde, tinglæst 16.Jan. 1867 og 16. Marts 1870 står Ole Christiansen af Rærup indtegnet som Ejer af følgende Ejendom i Lydum Sogn.

Matrikel No. 9b af Rærup Hartkorn2 Skpr. 1 Fjk.1/2 Alb.

""127b Bork Mark"2"1"2 1/2"

""5bRærup"1"1"2 1/4"

------------------------------------------------------------------------

Hartkorn5 Skpr. 3Fjk.5 1/4 Alb.

Med Kirketiende af Matr. 9b og 127b herpå fæster:

  1. Kontrakt tinglæst 1871 fra Kristian Peder Olesen til Til Pigen Kirsten Marie Jensdatter Hvorefter der til hende og et af hende født Barns Underhold indtil det er Konfirmeret skal uddeles forskellige Pengebeløb indtil 15 Rdl. Eller 30 Kr. Årlig og til Barnets Begravelse 8 Kr. Mister 3 Prioritet næst efter Aftægt på liste og 100 Rdl. På 2 den Prioritet Matr.9b og 127b, samt anden Ejendom.
  2. Obligation tinglæst 13. Jan. 1864 fra Christian P. Olesen Rærup, for 150 Rdl. Eller 300 Kr. med Prioritet efter Aftægt og forud hvilende Pantegæld i Matr. 9b og 127b og anden Ejendom.
  3. Aftægtskontrakt tinglæst 16. Jan. 1867 for Ole Christiansen til Christian Peder Olesen og Hustru Christiane Larsen samt deres Datter Kirsten Marie Christiansen for Præsentationer og Udbetaling Kapitalfast til 750 Rdl. Med Prioritet i Matr. 9b og 127b og anden Ejendom næst af 540 Rdl.
  4. Lejekontrakt tinglæst 24. Nov. 1867 fra Ole Christiansen til Lars Christiansen for 50 År fra 11. Dec. 1866 og Hedelod under Matr. 9b og 127b med Ret for Lejeren til at fordre Skøde.
  5. Obligation fra Ole Christiansen til Gårdejer Hans Andersen Lund af Rærup for 350 Rdl. 
Eller 700 Kr. Tinglæst 4. Aug. 1860 Prioritet efter Aftægt i nogle til Matr. 9b hørende fra Matr.

3 afRærup ved Magelæg erhvervede Jord.

  1. De fra de tinglæste 16. Marts til Gårdejer Jens J. Jakobsen Rærup for 400 Rdl. Eller 800 Kr. med 
1ste Prioritet i Matr. 3 af Rærup og Prioritet af Aftægt og 600 Rdl. I Matr. 9b og anden Ejendom.
  1. De fra de tinglæste 22 Nov. 1871 til Kirsten Marie Christiansen for 250 Rdl. Eller 500 Kr. med Prioritet efter Aftægt og 350 Rdl. Eller 700 Kr. i Matr. 9b.
  2. De for de til Hans Andersen Lund Rærup for 50 Rdl. Eller 100 Kr. tinglæst 29 Maj 1872 med Prioritet efter Aftægt 1000 Rdl. Eller 2000 Kr. i Matr. 9b og 5d.
  3. De for de til Gårdejer J. J. Jakobsen Rærup tinglæst 3 Dec. 1873. for 50 Rdl. Eller nu 100 Kr. med Prioritet efter 1051 Rdl. Eller 2100 Kr. i Matr. 9b og 5d.
  4. De for de til Gårdmand Niels Larsen Kerbel tinglæst 15 Marts 1876 for 200 Kr. med Prioritet efter 2400 Kr. i Matr. 9b og 5d
1877 for 100 Rk. Med Prioritet efter 2600 Kr. i Matr. 9b og 5d.

( punkt 11 og 12 er ikke medde savnes…)

13.Forlig fra Ole Christiansen til Købmand B. Pedersen i Sædding for 400 Kr. tinglæst 27 Feb. 1878 

med Prioritetefter forud tinglæst for hæftelse.

14.På Lydum Kirke med anden Hæften600 Kr. m.m.

Ovenstående bliver herved i Overensstemmelse med Juristriktioners Skøde og RenteprotokollensUdvirkende Attesteret under Hånd og Embedssegl.By og Herredskontoret i Varde d. 9 Marts 1880.

G. Monrad Tsdafgift 0,60

Gebyr3,00

Stempel0,30I alt 3.90 Kr.

Tre Kroner og niti øre.

( 1 Tønde Hartkorn=8 Skæpper=32 Fjerdingkar=96 Album )

    

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE