Skøde 1880
Skøde.

Underskrevne J. J. Jakobsen af Rærup i Lydum Sogn Sælger, Skøder og overdrager hvad herved for mig og mine Arvinger til Ole Christiansen til Forening med Matr. No. 9b. Rærup den mig efter Skøde tinglyste tilhørende Parcel Matr. Nr. 5d. Rærup af Hartkorn i Skæppe og Fjerdingkar 2 1/4 Album Gammelskab 

1 ndl. 21 sudstykket ved Indenrigsministeriets Appobale af 10 Juli 1860.

Den Aconderede Købesum 250 Rdl. Gentager Tohundrede og halvtreds Rigsdaler. Rigsmark er berigtiget ved udstedt Obligationer og Skøder og overdrager og således den nævnte Pant til Ole Christiansen med de samme Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder hvormed den hidtil har tilhørt mig og forbinder mig til at Hjemle samme lovligen. 

Til Bekræftelseunder min Hånd Vidnefast. Rærup den 12. Sept. 1869. - Jens J. Jakobsen.

Til Vitterlighed:Peder Thomsen.

Morten Nielsen.

Indbemeldte Skødes Tinglæsning nødesintet at ender Ribe Stiftamt d. 14. Marts 1870.H. Nielsen.

Læst i Øster og Vester Herreder d. 16. Marts 1870.

Protokoleret Folio 467 fl. Kort forevist.

Anmærkning: Den solgte Skøde er indbefattet under påsætning for Aftægt. - P. Mogensen.

Beregning .2,-Afln.1.-Protokol0,15Hybbfond 3.12 3/5 Leje 0, 153-5-10 3/5 1/2% abdpr. 1-1-8 = 5-1-2 3/5 = Fem Rigsdaler Én Mark To3/5 Skilling.

I Skødet til Ole Christiansen i Rærup er Forglemt at anføre Anpart i Kirken og sker da der efter Hartkorn hvilken selvfølgelig følger den Hartkorn jeg har overdraget ham.

Mit Skødeer lagt i Øster og Vester Herreds Ret d. 8. Juli 1876. Rærup d. 25. April 1880.

Til Vitterlighed:

Magdahl Nielsen .

Marius Nielsen.

J.J. Jakobsen.

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE