Lejekontrakt 1870

Lejekontrakt.
Jeg Underskrevne Peder Nielsen af Hallum Kvong Sogn bortleier hermed til Ole Christiansen og Christian Rasmussen begge af Rærup Lydum Sogn, til uhindret at benytte til Tørvegravning i 50 Årsk. Halvtresinstyve År fra 11 Juni dette År at regne.

De tvende nærliggende Agre af mig tilhørende Moseparsel Lummerb kaldet m. n.10b. Hallum som jeg eier ifølge Skøde af 25. Okt. 1854 læst 20. Dec. Samme År Fornævnte Agere har en Breder af 34 Alen og går over hele Moseparcellen fra Øst til Vest og bortleies på følgende Betingelser.

  1. Leieren er berettiget til at borttage al det Tørvejord som i forbemeldte Ager i Leietiden måtte befindes, og afbenytte samme til Tørv på hvilken Måde de bedst kunde.
  2. I Leieafgift betaler Leieren til mig eller i Fremtiden Stedses Sier Årlig 8 Rd. 4 Otting Sølv som erlægges i hvert 11. Dec. Tremin.
  3. Hvad Gælden og For hæftelse der for Tiden er min Gård Påhvilende, må Leierne tåle, men for øvrigt er det en selvfølge at der ikke må udsættes nogen salg eller For hæfteler forekommet uden at denne Kontrakt først bliver Resyviseret.
  4. Leieren er berettiget til i Leietiden at transportere deres Rettigheder til hvem de vil efter denne Kontrakt, når Leieren haver borttaget Tørvejorden, forpligter sig til at give Grunden tilstrækkelig.
Til beskæftigelse på denne KontraktsNøjagtigheds Overholdelse på begge Sider Have viegenhændigunderskrevet sammen i overværelse af tvende Vittelighedsvidner Mænd. Sket i Rærup den, 10. Dec. 1869.
Som eier Peder Nielsen. Til vitterlighed Paul Centbadsen Iver C. Madsen.

Leier Ole Christiansen.Christian Rasmussen. 

I Øster og Vester Herreders Ret den, 2. Marts 1870.

Protokolat Fol. 140.

Contrakt på Ejendommen hvorunder Leieparten hører, hviler Fohob leier Monrad.

Beregning - 3Rd.

Athst. ------ 1,8 "

Protokol ---, 15

Pagtfond. ---1, l en femtedel

Leje. ---------15,-

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE