Skøde 1868
Mageskifteskøde.

Undertegnede Gårdejer Hans Andersen Lund af Rærup i Lydum Sogn Mageskifter, Skøder og overdrager herved til Ole Christiansen iføælge Indenrigsministeriets Tilladelse af 22. Juli d.å. en Part af den mig tilhørende Ejendom Matr. 3 i Rærup nemlig Hedelodden og Lodden Holmkhær kaldet. Som Vederlag herhen har Ole Christiansen Dags Dato Meddelt mig Mageskifteskøde på en Del af Matr. No. 9b i Rærup nemlig noget af Agerloddet Dette Magelæg har ikke beredt nogen Forandring i de pågældendeEjendommes Skyldsholdning og nogen vederlag fra nogen af siderne er ikke givet, De herved bortskødede Ejendomme have en værdi af 200 Dl. Skrive To Hundrede Rigsdaler. Dette Mageskifte er jeg pligtig til at Hjemle.

Til Bekræftelse under min Hånd i Vidners Overværelse, Rærup den, 14. Dec. 1868. Hans Lund.

Til Vitterlighed H. Christiansen Lund.

Da Indensrigsministeriet ved Skrivelse af 22. Juli d. å. Har apposteret Magelæg mellem Matr. No. 3 og Matr. No. 9b i Rærup vides fra den Tid ikke noget imod Skødets Genløsning.

Ribr Stift.

Efterskrift ved senere undersøgelse.

 Hvis du ser på det ældste matrikelkort ligger 9b oppe i venstre hjørne ind til Nebel sogn og Peder Christian Olesens navn står på det.
I 1867 solgte han til sønnen Ole Christiansen, som mageskiftede med matr. nr. 3 ( mageskifteskøde af 14.12.1868), der så får nr. 9b, og her blev gården flyttet ud (udflyttet 22.7.1868 - det er måske dato for tilladelsen).
Christian Peder Olesen fik skøde på det gamle 9b af Ole Jensen i 1829, så her må den ældste gård have ligget. Det må være omkring det nuværende Kvongvej 121 matr. nr. 3c.
Den Peder Olesen  (født 1802) der døde i 1858 var søn af Ole Jensen og han havde matr. nr. 9a, som sønnen Søren Laurids Pedersen overtog i 1858.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE