Skøde 1829
Skifter Tacercition.

Jeg underskrevne i Rærup herved tilstår at have holdt uden foregående Købe Kontract, skødet og Hændet fra mig og Arvinger min efter lovlig Skøde dateret 2. August 1783 Tinglyst 8. August 1783, en ditto Skøde dateret 21. Juni 1795 Tinglyst 29. Oktober 1828 Ejendomsgård i Rærup der står for Hartkorn i alt 4 Tønder, 4 Skæppe, 3 Fjerdingkar, 2 1/2 Album. Til velagtede Christian Peder Olesen og hans Arvinger med Bygning Grund og Ejendom således som det nu forefinder og har taget samme i Beboelse, samt Delsandel i Kirken og dens Tiende, indtil undertegnede af hvad der til vitterlig hører og bør være.Da Køber Christian Peder Olesen rigtig har betalt mig den Akonderede Købesum 400 Rigsdaler Sølv så skal formeldte Gård og Hardkorn og dets tilhørende Bygninger og Ejendom, intet i nogen Måde undtages samt Herlighed og Rettighed således som jeg det selv ejet havde til Herre formelte Køber Christian Peder Olesen og hans Arvinger, eje og bruge efter Loven til hvad han her er købt og overdraget den ham indgivne Skøde, må uden Kald og Varsel, derfor til ingen at give, Tinge, Læses og Protucoleret tilhvad et fornøden er oprettet Haver jeg ikke alene Egenhændig underskreven, men og ombedt tvende Mænd dette med mig til Vitterlighed at underskrive.

Rærup d. 1. Maj 1829 Ole Jensen.

Efter Begjøring til Vitterlighed. Laust Andersen i Øster og Vester Herred Ret d. 2. Sep. 1829 og indført i Pantebogen på Fol. 548 udsendt til det solgte Forevist ved Villadsen d. 1. Sep. 1829 Hans Andersen.

N. Povlsen Herum Branddirektør.

Ribe Amt.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE