BARFOD SLÆGTEN FRA 1425
Barfod

HER KOMMER Slægten Barfod.

 

Jens Barfod. Født ca. 1406. Døde omkring 1490. Ingen sikre Optegnelser af hans hustru.

En søn Knud Barfod ejer af Sæddinggård fra ca 1494 til 1502.Gift med Anne N. og han var Herredsfoged i Horne herred.

 

Jens Barfod også ejer af Sæddinggård i Nr. Nebel sogn, nævnes år 1541 og 1545 som Herredsfoged i V. Horne Herred, og han levede Endnu 1562. Han menes at have Været gift med en Jomfru af Stygge-slægten på Frøstrup.

 

Laurits Barfod, ejer af Sæddinggård i Nr. Nebel sogn, nævnes 1564 og fører da en menneskefod i sit Våben. han levede anmeldelser i 1581.  men han levede endnu 1585. Han nævnes 1564 på Vester Horne Herredsting og   var herredsskriver. For en del år siden så man hans ligsten ligger mellem de to øverste stole i Nørre Nebel kirke. I 1576 lod han sit navn og våben indskære i den øverste mandfolkestol i Nørre Nebel kirke. Hans hustru Annes navn og årstal er ligeledes indskåret på en af kvindestolene i kirken. Han blev viet til Ann N. N..

 

 

Jørgen Jørgensen nævnes 1584 og 1608 som Sognepræst for Grimstrup og Årre menigheder. Han menes At være født i Henne Præstegård og er død i Grimstrup 1618, han var gift med Giertrud Lauritsdatter Barfod, OD omkring 1565 i Sæddinggård og hun døde den, 1. november 1641 i Grimstrup.

 

Thyge Nielsen Juel Bliver nævnt i 1607 som ejer af på bøndergårde i Gunderup.gift med Maren NN

 

Christen Mikkelsen levede første halvdel af 16. hundretallet som fæstegårdmand i Årre Sogn

og var gift med Sidsel N. N. der nævnes 1638.

 

Peder Thygesen han nævnes 1608 som ejer af en gård i Allerup ved, han var gift med Mette NN

der levede Endnu i 1657.

 

Jep Olufsen født omkring 1580 og døde 1620 i Tranbjerg Årre Sogn og var gift med

Ingeborg Jørgensdatter født omkring 1590 i Grimstrup præstegård. Hun døde i Tranbjerg 1659.

Jeg Årre kirke Findes der ligsten over dem begge.

 

Niels Jensen født omkring 1585 og han levede anmeldelser den 12. januar 1636 og var gift med Karen Thygesdatter Juel. Fødsel og død ukendt.

 

Peder Christensen levede omkring 1600 til 1660 som fæstegårdmand i Årre By og Sogn Han var gift med

Maren Jensdatter. fødsel og død ukendt.

 

Thomas Sørensen Hjort levede omkring 1600 til 1660 som fæstegårdmand i Årre By og sogn han Vae gift med Johanne Nielsdatter fod omkring 1605 døde i Årre under pesten i 1659, i kirkebogen meddeler Hverken dødsdato eller begravelses dato.

 

Michel Jepsen født ca. 1615 i Tranbjerg Årre Sogn og levede anmeldelser i 1664 i Fåborg By og Sogn og var gift med Maren Pedersdatter født ca. 1620 i Allereup ved Sneum Sogn Maren levede Endnu den 17. februar 1657.

 

Jens Christensen levede omkring 1605 til 1659 da han døde under pesten som selvejers Gårdmand i Gunderup Årre sogn han var gift med Maren Nielsdatter fødsel og død ukendt.

 

Oluf Bertelsen født omkring 1625 og død i Filskov Sdr. Omme Sogn og blev begravet den 22. marts 1699.

 

Jep Hansen født omkring 1641 i Vesterbæk ose Sogn og døde 1708 i Vesterbæk og begravet den 12. februar Han var gift med Kirsten NN født 1643 og død 1720 i Vesterbæk.

 

Jørgen Christensen født 1640 og døde 1704 i Heager ose sogn den 10. februar Han var givet fra den 9 / 12. 1674

med Maren Nielsdatter født ca. 1638 i Heager og 1718 døde i Heager og begravet den, 27/11.

 

Peder Nielsen født ca.1636 i Årre sogn og død 1715 i OSE sogn, begravet den, 21 / 2.

Han var den gav, 8 / 7. 1660 med Anna Jensdatter og fødsel død ukendt.

 

Søren Thomsen Hjort født ca. 1633 i Årre sogn og død 1711 begravet den, 8 / 11.

Han blev gift den, 19 / 2. 1660 med Sidsel Pedersdatter født ca. 1640 i Årre sogn døde 1717 i Årre sogn,

begravet den, 8 / 11.

 

Thyge Jensen levede omkring 1640 til 1710 som fæstegårdmand i Gunderup Årre Sogn, han blev giftden, 7 / 5. 1665 i Årre Kirke med Anne Michelsdatter født ca.1641 i Gunderup

Hun døde 1716 Samme sted begravet den, 10 / 3.

 

Noter: Hendes aner er iflg. flere hjemmesider, mænd må Tages med et gran salt. Gården, som Hendes mand Thyge Jensen fæstede i Gunderup, var iflg. 1664-matriklen fæstet af Michel Sörensen for Thyge Jensen. Hendes Langt Kunne derfor i Stedet VAERE Michel Sørensen (som Måske flyttede til Faaborg sogn senere??).

 

 

 

 

Anders Thomsen nævnes i Matriklen af 1664 som fæster af gården Gildbjerg Hejnsvig Sogn,

Sammen med Jens Ebbesen og Ebbe Jensen.

 

Søren Mortensen født ca. 1620 døde 1703 i Klink Hejnsvig sogn begravet den, 5 / 9.

 

Oluf Olufsen født ca. 1655 i Filskov Sdr. Omme sogn, og døde 1718 i Filskov begravet den, 13 / 2.

Han var den gav, 1 / 10. 1685 med Maren Nielsdatter som døde 1690 i Filskov.

Han giftede sig 2. bande den, 24 / 5. 1691 med Maren Jepsdatter født 1660

og døde 1714 i Filskov, begravet den, 30 / 9.

 

Christen Jepsen født ca. 1684 i Vesterbæk ose Sogn døbt den, 22 / 2. Dødstidspunktet er ukendt.

Han levede Endnu 20 / 4. 1731. Han var gift med Maren Hansdatter født ca.1671

og døde 1744. Begravet den, 13/12.

 

Thomas Pedersen født ca. 1670 i OSE Sogn og døde 1726 i Heager ose sogn begravet den, 22 / 4.

Gift den, 3 / 8. 1704 med Maren Jørgensdatter født 1675 i Heager døbt den, 18 / 9.

Døde 1748 begravet den, 10 / 3.

 

Hans Thygesen født 1670 i Gunderup Årre sogn, døbt den, 13/12.

Døde 1763 Samme sted begravet den, 8 / 5.

Var gav 18 / 2. 1700 med Anne Sørensdatter Hjort født 1677 døbt den, 9 / 12.

Døde 1747 og begravet den, 12 / 2.

 

Anders Jensen født ca. 1680 antagelig i Snejbjerg og han levede anmeldelser 6 / 12. 1742

Han var gift med ukendt kvinde. Fødsel og død ukendt.

 

Las Thuesen født ca. 1675 i Tarp Sdr. Felding Sogn, død Mellem 1739 og 1751 i Tarp

var gav mænd Kirsten Jakobsdatter. Fødsel og død ukendt.

 

Morten Sørensen født ca. 1671 i Klink Hejnsvig Sogn døde 1744 Samme sted

begravet den, 6 / 9. Han var gift med Mette Andersdatter født 1667 vistnok i Glejbjerg Hejnsvig sogn

døde 1729 og er begravet den, 22 / 5.

 

Jep Olufsen født 1692 i Filskov Sdr. Omme Sogn og er døbt den, 1 / 5.

Døde 1747 Samme sted og begravet den, 15 / 1. Han var den gav, 2 / 7. 1714

med Anne Nielsdatter Vefever født 1679 i Filskov døde 1747 og er begravet den, 6 / 10.

 

Hans Frederiksen født ca.1722 fødested kendes ikke. Døde 1808 i Vesterbæk ose Sogn

og er begravet den, 31 / 1. Han var den gav, 19/10. 1743 med Mette Chrestensdatter

Født 1717 i Vesterbæk ose Sogn og døbt den, 17 / 3. og døde 1782, og er begravet den, 1 / 12.

 

Søren Hansen født 1712 i Gunderup Årre Sogn døbt den, 25 / 5. 1712.

Døde 1786 i Heager og er begravet den, 13 / 8. Han var den gav, 11/11. 1740

med Apollone Thomasdatter født 1708 i Heager ose Sogn, døbt den, 27 / 5.

døde 1789 i Heager, begravet den, 2. søndag efter helligtrekonger.

 

Thue Lassen født ca. 1714 i Tarp Sdr. Felding sogn, døde 12 / 6. 1799

Jeg Bassumgård Snejbjerg Sogn og er begravet den, 18 / 6.

Han var givet, mænd tidspunktet er ukendt.

Hans kone hed Mette Andersdatter født ca. 1723 i Bassumgård Snejbjerg Sogn

og døde 7 / 7. 1761 i Bassumgård og er begravet den, 13 / 7.

 

Niels Jepsen født 1715 i Filskov Sdr. Omme Sogn. Døde 2 / 9. 1778 i Filskov

og er begravet den, 11 / 9. Han var gav pinsedag 1734 med Mette Mortensdatter født ca. 1705

Jeg Klink Hejnsvig Sogn. Døde 1795 i Sdr Urup og begravet den, 1 / 3.

 

Thomas Sørensen født 1745 i Heager OSE Sogn. Døde i februar 1805

og er begravet den, 15 / 2. Han var den gav, 3 / 11. 1778 med Karen Hansdatter født 1750

Jeg Vesterbæk ose Sogn og døde den, 12 / 2. 1842 i Varde og er begravet den, 16 / 2.

 

Oluf Nielsen født i maj 1742 i Filskov Sdr. Omme Sogn. Døde den, 2/11.1824 i Sdr. Urup.

Han var gift med Kirstine Thuesdatter født 1756 i Bassumgård Snejbjerg sogn.

DØDE 10/12. 1829 i Hinnum Grindsted Sogn.

 

 

 

Niels Olufsen Urup født i maj 1789 i Sdr Urup Grindsted Sogn.

døde den, 26 / 2. 1859 i Torstrup. Han var gift med Mette Thomasdatter dødt den, 29 / 4. 1787

Jeg Debel Fåborg Sogn. Døde den, 12 / 9. 1873 i Torstrup. En lille fortælling Om Mette Thomasdatter

 

Søren Christensen født den, 1 / 4. 1780 i Torstrup.

Døde den, 18 / 6. 1861 i Torstrup. Han var gift med Kirsten Nielsdatter født ca. 1787 i Frisvad.

Døde 3 / 6. 1845 i Torstrup.

 

Christen Sørensen født 20 / 2. 1815 i Torstrup.

Han var gift med Karen Urup født den, 21 / 8. 1821 i Torstrup døde omkring 1900.

 

Niels Urup Christensen født den, 7 / 12. 1847 i Torstrup. Døde den, 8 / 3. 1907 i Olling Torstrup.

Han var givet, den 16/11.1875 jeg Thostrup med Maren Kirstine Mortensen
født den, 15 / 7. 1848 i Ravnsbjerg Guldager.

Døde den, 22 / 3. 1927 i Olling Torstrup.Hun var datter af husmand
Morten Sørensen og Kristine Marie Hansdatter.
 

Christen Christensen, Gårdejer
født den, 26 / 8. 1877 i Torstrup Sogn Han blev døbt den, 14/10. 1877

og Faddere ved dåben var. Aftægtsmand Christen Sørensen og hustru Karen Urup i Olling.

Gårdmand Frederik Horsbøl i Yderik, Gårdmand LC Pontoppidan i Olling

og Ungkarl Ole Christensen i Olling.

 

Chresten Christensen (Døde den, 5 / 5. 1965 i Lyne pr. Ølgod.)


 
Han blev uddannet ved

landbruget, aftjente sin værnepligt i 1900 i Fredericia. Var fra 1902-1903 elev på Ollerup Højskole, overtog ved giftemålet hustruens Gård, Ll. Gejl, i Glibstrup Lyne. Drev den til 1947 og afhændede den derpå til sønnen JensChristensen.

  Christen Christensen blev Gift den, 31 / 7. 1903 i Lyne med Enkefrue Else Marie Mikala Thygesen født den 7 / 4. 1880.
Hun var enke efter at have Været gav den, 24/10. 1901 med Anton Pedersen født i Esbøl Sønder Vium Sogn den, 17 / 4. 1879 Søn af Jens Pedersen og Hustru Ane Kirstine Jessen. (Anton Pedersen døde den, 23 / 2. 1902 på Ll. Gejl, i Glibstrup Lyne sogn.)


Else Marie Mikala er født i Uldbæk Lyne Sogn, Hun er datter af Gårdejer Jens Thygesen og Maren Mikkelsen,

Hun er døbt i Lyne Kirke den, 30 / 5. 1880 og faddere var Gårdmand Andreas Pedersen i Skjern, Døde den, 29 / 6. 1917 i Glibstrup Lyne.

Ungkarl Jens Michelsen, Gårdmand Chr.Michelsen i Hemmet og hustru Kirsten Pedersen.

Gårdmand Andreas Pedersens hustru bar Barnet.

  Else Marie Døde den, 29 / 6. 1917 i Glibstrup Lyne.


Christen Christensen der blev gift 2. bande den, 5 / 4. 1921 i Lyne kirke med
Mathilde Michelsen
som er født den, 20 / 7. 1891 i Tanderupkær Snejbjerg Sogn.

Døde den, 29 / 6. 1917 i Glibstrup Lyne Sogn.

Hun var datter af husmand Jens Peder Michelsen og hustru Mariane Pedersen.

Mathilde blev døbt den, 26 / 7. 1891 i Snejbjerg Kirke,

og faddere ved dåben var Lærer PC Michelsen af Tanderupkær,

Husmand Hans Chr. .. Olsen af Volsgård

og husmand Niels Jensens hustru Else Marie Jensen af Tanderupkær.

 

Christen og Else Marie FIK 6 børn sammen.

 

 

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

    Nr.01 Anton Kristensen født den, 12 / 5. 1904. Døde den, 1 / 4. 1994.


-------------------------------------------------- ------------------------------

 

    Nr.02 Niels Urup Kristensen født den, 13/10. 1905. Døde den, 21 / 4. 1975.

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

    Nr.03 Jens Kristensen født den, 23 / 7. 1907. døde den, 27 / 6. 1995.

    Jens var gift med Magda Marie Thomsen født den, 9 / 2. 1911.

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

    Nr.04 Vagn Kristensen født den, 17/11. 1910. Døde den, 21/12. 1914.

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

    Nr.05 Maren Kristensen født den, 26/10. 1913.

             (Død den,, 11 / 7. 2008 på Ringkøbing Sygehus.)
            ( Begravet den, 15/7. 2008 i Lyne kirke.)


   
Gift med Ole Christiansen født den, 7 / 3. 1904.
(Døde den, 18 / 7. 1985. På Tarm Sygehus.)
     

Nr. Jeg slægtsindex 2.

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

 

    Nr.06 Gerda Kristensen født den, 11 / 1. 1917. Døde den, 30 / 4. 1917.

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

    Nr.07 Michael Christensen født den, 18/12. 1922 i Lyne.
              ( død den, 27/9. 2008 i Jelling ) ( begravet den, 1/10. 2008 i Jellinge Kirke. )

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

    Nr.01 Anton Kristensen født den, 12 / 5. 1904. Døde den, 1 / 4. 1994.

     
  Gift 1934 i USA med Wilhelmine Dipper, født den, 6 / 9. 1915 i Calgary, Alberta, Canada.
Anton udvandrede til USA i 1926, var 1. år i Minnesota, dernæst 3 år i Washington samt 49 år i Oregon og flyttede ca. 1979 atter til Washington. Besøgte Danmark i 1947-1948.


   
Anton og Wilhelmine FIK 2 Bor.

    Nr. 11 Else Julie Kristensen født den, 18 / 4 1938.

 

    Else Julie gav den, 7 / 12. 1957 med Alexander Paul Heberlein.

 

    Else Julie og Alexander Paul FIK 4 børn.

    Nr. 111 Vivian Arlene Heberlein født den, 14/12. 1958.

 

    Vivian gav den, 13 / 5. 1978 med Mark Randall Newport.

 

    Vivian og Mark har 2 børn.

    Nr. 1111 Matthew Newport født den, 4 / 10. 1980.

    Nr. 1112 Melanie Newport født den, 24 / 8. 1984.

 

    Nr. 112 Alexander Paul Heberlein født den, 5 / 5. 1961.

    Nr. 113 Phyllis Ann Heberlein født den, 6 / 10. 1962.

    Phyllis gav den, ------???? med Mike Homeyer

 

    Phyllis og Mike har 4 børn.

    Nr. 1131 Heidi Homeyer født den, 29 / 9. 1985.

    Nr. 1132 Antony Homeyer født den, 14 / 7. 1987.

    Nr. 1133 Christopher Homeyer født den, 24 / 3. 1990.

    Nr. 1134 Mitchell Homeyer født den, 26 / 4. 1993.

 

    Nr. 114 Robert Anton Heberlein født den, 3 / 8. 1964.

 

 

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

    Nr. 12 Conrad Rchard Kristensen født den, 8 / 5 1944.

    Conrad og Linda FIK 3 børn.

    Nr. 121 Tonya Lee Kristensen født den, 29 / 3. 1966.

    Nr. 122 Edward Eugene Kristansen født den, 21/11. 1972.

    Edward gav den, 25/10. 1996 med Kimberly Haynes.

    Nr. 123 Gary Frederik Kristensen født den, 11/11. 1977.

 

    Nr. 123 Gary Frederik Kristensen født den, 11/11. 1977.

     Gift med Lindsey, født den, 24 / 6. 1981
Gift den, 27 / 7 2003.

                  Gary og Lindsey har 2 børn

Nr.1231 = Kyle Hendrik Kristensen født den, 7 / 3. 2008

Nr. 1232 = Eric Michael Kristensen født den, 30 / 1. 2009

 

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

    Nr.07 Michael Christensen født den, 19/12. 1922 i Lyne.

    Gift den, 13 / 7. 1947 med Inger-Lise Porsbøl født den, 13 / 6. 1919 i København.

    Inger-Lise er datter af snedker Martin Ingvard Hansen og hustru Elise Pedersen.
Død den,6/7. 2012 i Jelling.

   Michael og Inger-Lise FIK 3 børn

 

    Nr.71 Søren Porsbøl Christensen, FIK navneændring til Søren Porsbøl født den, 22 / 8. 1948  Jeg Farris, Ødis sogn.

    Nr.72 Jens Christian Christensen, FIK navneændring til Jens Christian Porsbøl født den, 14/10. 1949.

    Nr.73 Karen Urup Porsbøl Christensen født den, 7 / 5. 1953.

  -------------------------------------------------- -------------------

   NR.71 Søren Porsbøl gift med Ilse Lynggaard Petersen den, 20 / 6 .. 1973. (Skilt 1981.)

   Ilse og Søren FIK 1 barn.

   Nr. 711 Sidsel Lynggaard Porsbøl født den, 16 / 7. 1973. Navneændring til Sidsel Lynggaard Alne

.

   Søren gift igen den, 9 / 10. 1982 i Godthåb (Nuuk) Grønland

   med Beate Kathrine Heilmann født den, 4 / 11. 1951 i Godthåb (Nuuk)

 

    Datter af Mette Pauline Pernille Barbara Mølgaard født den, 7 / 8. 1909   jeg  Jakobshavn (Ilulissat)

   Faderen Jonathan Lars Karl Adam Heilmann født den, 8 / 4. 1906 i Godthåb (Nuuk)

 

  Søren og Beate FIK 1 barn.

 

  Nr. 712 Sara Heilmann Porsbøl født den, 3 / 2. 1983 i Godthåb (Nuuk)

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----

 

  Nr.72 Jens Christian Christensen, FIK navneændring til Jens Christian Porsbøl født den, 14/10. 1949.

  Jens Christian har 2 børn.

 

  Nr.721 Niels Porsbøl Jacobsen født den, 19/11. 1977 i Gentofte.

  Nr.722 Ulla Porsbøl Jacobsen født den, 20 / 8. 1979 i Gentofte.

  -------------------------------------------------- ------------------------------  

  Nr.73 Karen er den gav, 27 / 6. 1978 med Johan Wentzel Helms født den, 6 / 12. 1952 i Århus,

  Søn af Sognepræst Jens Jacob Helms og hustru Emma Habel.

  Karen og Johan har 1 barn.

 Nr.731 Rune Wentzel Helms født den, 12 / 4. 1979 i Kolding.

  -------------------------------------------------- -----------------------------------

 

2 = Ole Christiansen  født den,  7 / 3. 1902. I Rærup Lydum sogn. Gift den,  6 / 9. 1934.

                            (  Død den, 18 / 7. 1985 på Tarm Sygehus.)

             Med  Maren Christensen  født  den,  26/10.1913 i Glibstrup Lyne sogn.

         (Død den,, 11 / 7. 2008 på Ringkøbing Sygehus.)

             Datter af. Moderen, Else Marie Thygesen  født den, 7 / 4. 1880 i Uldbæk Lyne sogn.

                            (Død den, 29 / 6. 1917 i Glibstrup Lyne Sogn.)

             Faderen, Christen Christensen  født den, 26 / 8. 1877 i Olling  Thostrup sogn.

                            (Død den, 5 / 5. 1965 i på Lyne Plejehjem.)

 

        2 = Ole og Maren FIK 3 børn:

 

      21 = Else Marie Christiansen født den, 3 / 10. 1938.

 

      22 = Kristian Vagn Christiansen  født den, 22 / 8. 1940.

 

      23 = Christian Peter Christiansen  født den, 23/11. 1946.

 

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------

 

21 = Else Marie Christiansen  født den, 3/10.1938. jeg  Glibstrup  Lyne sogn.

 

            Gift den, 11/6.1960  med Mads Søndergaard Madsen født den,
24/11.1934 i    Næsbjerg.

 

            Søn af. Moderen, Agnethe Barbara Pedersen  født den, 7/8.1912.

 

            Faderen, Marinus  Søndergaard Madsen  født den, 14/11. 1912  i Næsbjerg.

 

   21 = Else og Mads FIK 4 børn.

 

   211 = John Søndergård Madsen  født den, 1 / 5. 1961.

 

   212 = Allan Søndergaard Madsen  født den, 14 / 5. 1962.

 

   213 = Brian Søndergaard Madsen  født den, 15 / 2. 1964.

 

   214 = Helle Søndergaard Madsen  født den, 29 / 7. 1965.

  -------------------------------------------------- ------------------------------

 

211 = John Søndergård Madsen  født den, 1 / 5. 1961. Jeg Frisvad pr.Varde.

 

           Gift den, 22 / 9. 1994.Med Alice Hansen  født den,  23/8.1962. I Vonsild.

 

           Datter af. Moderen, Inger Olsen  født den, 27 / 6. 1934. I Ryslinge.

 

           Faderen, Gunnar Randrup Hansen  født  den. 24 / 9. 1932. i Taps.

 

           Gunnars Langt HED Christian Rand  Hansen.

 

 

    211 = John og Alice har 2 børn.

 

  2111 = Rasmus Søndergård Madsen  født den, 6/1.1990. i Hillerød.

 

  2112 = Nanna Søndergård Madsen  født den, 18/10.1992. i Hillerød.

  -------------------------------------------------- ------------------------------

 

 

212 = Allan Søndergaard Madsen  født den, 14 / 5. 1962. i Frisvad pr. Varde.

 

            Gift den, 16 / 8. 1997 med  Helle Rask Pedersen  født den, 1 / 4. 1964.

 

 

   212 = Allan og Helle  har 2 børn.

 

 2121 = Kasper Søndergaard Madsen  født den,  6/1.1995. jeg  Varde.

 

 2122 = Stefan  Søndergaard Madsen  født den,  30/1.1999. jeg  Varde 

  -------------------------------------------------- -----------------------------

 

213 = Brian Søndergaard Madsen  født den,  15 / 2. 1964. i Frisvad  pr. Varde.

 

           Samboende med,   Hanne Kjeldsen  født den, 28 / 1. 1968.

 

 

   213 = Brian og Hanne har 2 børn.

 

 2131 = Anders  Søndergaard Madsen  født den, 21/10. 1996  jeg  Varde.

 2132 = Kristian  Søndergaard Madsen  født den, 28 / 4. 2000 i Varde.

  -------------------------------------------------- ------------------------------

 

214 = Helle Søndergaard Madsen  født den, 29 / 7. 1965.i Varde.

 

           Gift den, 29 / 6. 1991.  Med Ole Hörmann Jakobsen  født den, 4 / 8. 1961.

 

            Søn af. Moderen, Laura Skovdal Jakobsen  født den, 1 / 9. 1930. i Krusbjerg

 

            pr. Ølgod.

 

            Faderen, Arne Hörmann Jakobsen  født den, 8 / 10. 1932. i Herning.

 

 

    214 = Helle og Ole har 2 børn.

 

  2141 = Stine Søndergaard Jakobsen  født den, 6 / 2. 1993.i Herning.

 

  2142 = Katrine Søndergaard Jakobsen  født den,   29/11.1995. I Herning.

  -------------------------------------------------- ----------------------------------------------

 

22 = Kristian Vagn Christiansen  født den, 22 / 8. 1940.i Glibstrup Lyne sogn.

 

      Gift den, 26/11. 1966. Med Else Mikkelsen  født den, 16 / 4. 1944 i Engum Daugård.

 

          Datter af Moderen, Ellen Nielsen  født den, 31 / 8. 1917. gift den, 28/5, 1943. i Øster Starup pr. Vejle.  (Død den, 23/8.1947.)

 

                 Faderen, Heinrich Christian Mikkelsen
født den, 27/10. 1917 i Herslev pr. Fredericia. ( Død 26/5 2005)
  Gift 2. gang den,27/12. 1953 i Herslev kirke,
med Mona Marie Hansen.

 

 

      22 = Kr.Vagn og Else FIK 3 børn.

 

    221 = Jan Christiansen  født den, 13/12. 1967.

 

    222 = Jette Christiansen  født den, 5 / 9. 1970.

 

    223 = TommyChristiansen  født den,  4 / 4. 1973.

  -------------------------------------------------- -----------------------------

 

 

221 = Jan Christiansen  født den, 13/12. 1967. Jeg Pjedsted pr. Fredericia

                      Gift den 4 / 8 -2007 med Rikke Buhl født
den, 26/11-1971 i Kolding.
 

                      Jan har Taget Buhl Navnet ved giftermålet.
Til: Jan Christiansen Buhl.

-------------------------------------------------- -----------------------------

  222 = Jette Christiansen  født den, 5 / 9. 1970. Jeg Klattrup pr. Vejle.

 

           Samboende med: Allan Rosendal Martinsen  født  den, 21/3.1968.

 

     Søn af. Moderen, Annamarie Rosendal Martinsen  født den, 12/12.1948. i Ølgod.

 

           Faderen, Leif Jensen  født den, 26 / 5. 1946.I Bækhuse Outrup.

 

222 = Jette og Allan har 2 børn ..

 

2221 = Mikkel Rosendal Martinsen født den, 1 / 11. 2001 i Esbjerg.

2222 =Trine Rosendal Martinsen født den, 1/4.2007 i Esbjerg.

  -------------------------------------------------- ------------------------------

 
223 =Tommy Christiansenfødt den, 4 / 4. 1973. i Vejle

  Tommy har skiftet efternavn til Stuckert.Gift  den, 14/10 2004
med: Karen Kristine Stuckert,
født den, 14/10. 1975 i Sønderborg.

Datter af. Moderen, Eva Elise Stuckert,
født den, 12 / 1. 1957 i Tønder.

Gift den, 12 / 5. 1975 med.FaderenChristian Peter Holzapfel (nu Smed) født den, 10/12. 1955 i Berlin.

 

223 = Tommy og Karen har 2 børn

 

2231 = Maria Stuckert født den, 1 / 11. 2002 i Esbjerg.

2232 = Jonas Stuckert, født den, 7 / 5. 2006 i Esbjerg

 

-------------------------------------------------- --------------------------------------------

 

23 = Christian Peter Christiansen  født den, 23/11. 1946.i Glibstrup Lyne sogn.   (Død den, 6/7. 2010 på Herning sygehus.)

 

            Gift den, 2 / 9. 1972. Med Lis Christensen født den, 3 / 3. 1952. i Grindsted.

 

            Datter af. Moderen, Dagmar  Nielsen  født den, 3 / 12. 1914.

 

            Faderen, Kristian  Antonius Christensen  født den, 1 / 3 1914.

 

 

      23 = Christian Peter og Lis har 2 børn:

 

    231 = WinnieChristiansen  født den,  28 / 4. 1974.

 

    232 = Mette Christiansen  født den, 23 / 7. 1976.

 

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

 

  231 = Winnie  Christiansen  født den, 28 / 4. 1974. i Herning.

 

Gift den, 29 / 9. 2002 med Jørgen Bak født den, 28 / 1.
1973 i Herning. Søn af. Moderen, Rita Laura Sørensen født den. 28/12. 1938 i Sjørslev.

Faderen Knud Erik Christensen født den, 13 / 6. 1935i Fårup pr. Rødkærsbro.     

 

   231 = Winnie og Jørgen har 2 børn.

 

  2311 = Marcus Bak  født den, 26 / 1. 2000.

 

2312 = Lukas Bak  født den, 29 / 4. 2002.

-------------------------------------------------- ------------------------------

 

 

232 = Mette Christiansenfødt den, 22 / 7. 1976. i Herning.

         232 = Mette gav, den 10 / 6. 2006 med   Jakob Mikolajewicz.

        De har 2 børn.

        2321 = Matilde Mikolajewicz. født den, 25 / 7. 2003 i Herning.

        2322 = Jonas Mikolajewicz. født  den,  04-02-2005  Herning.

 -------------------------------------------------- ---------------------------

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE